ความคุ้มครองที่คุณเลือกได้กับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยที่ถูกและดีมีอยู่จริง วันนี่เราจะพาเพื่อน ๆ คนรักรถไปรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ที่มีเบี้ยประกันแสนถูกคุ้มค่ากับความคุ้มครองดูแลที่ผู้เอาประกันได้รับ จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลย

มาทำความรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 กันก่อน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครอง ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองในเรื่องทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สำหรับกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันกรณีสูญหาย หรือเกิดไฟไหม้

ข้อควรรู้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ไม่คุ้มครองในกรณีชนแล้วไม่มีคู่กรณี กล่าวคือ รถยนต์ของผู้เอาประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายในเรื่องของค่าซ่อมจากบริษัทประกันภัยหากไม่มีคู่กรณี ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าซ่อมเอง

การเลือกแผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 มีตัวเลือกกรมธรรม์ที่เพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อประกันภัยแบบต่าง ๆ มีรูปแบบกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับผู้ขับขี่รถยนต์ให้เลือกถึง 4 แบบ ได้แก่

  • แผนระบุชื่อผู้ขับขี่ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 แผนนี้จะคุ้มครองความรับผิดชอบ หรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่มีบุคคลที่ระบุชื่อในกรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่เท่านั้น เนื่องจากว่าการที่เจ้าของรถยนต์สามารถระบุชื่อและรายละเอียดผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับขี่รถคันเอาประกันภัยได้ จะเป็นการลดความเสี่ยงภัยอย่างหนึ่ง ทำให้แผนนี้มีค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกที่สุด
  • แผนไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ แผนนี้จะคุ้มครองความรับผิดชอบ และความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดในระหว่างการใช้หรือการขับขี่ของบุคคลใด ๆ ก็ตาม โดยได้รับความยินยอมจากผู้อาประกันภัย อันรวมถึงผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ด้วย แผนนี้ค่อนข้างได้รับความสะดวกโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่ใด ๆ ทำให้ราคาค่าเบี้ยประกันภัยค่อนข้างแพงกว่าแบบระบุชื่อผู้ขับขี่

แผนผู้ขับขี่อายุมากกว่า 25 และผู้ขับขี่อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 สองแผนนี้เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ใด ๆ ที่ทราบช่วงอายุแน่นอน โดยผู้ขับขี่ใด ๆ ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สามารถขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยได้ สำหรับแผนนี้ ประโยชน์ที่ได้จากการยืนยันอายุของผู้ขับขี่ร่วมท่านอื่นคือการได้รับค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงกว่าแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ รวมทั้งประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 แผนนี้ไม่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดของผู้ขับขี่ร่วมท่านอื่นอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้เอาประกันสามารถเลือกความคุ้มครองที่ตรงกับสไตล์การใช้รถของผู้เอาประกันได้ โดยมีแผนย่อยให้ผู้เอาประกันเลือกได้ ซึ่งแผนที่เลือกก็จะสอดคล้องกับราคาเบี้ยประกันภัยที่ผู้ทำประกันต้องรับผิดชอบ

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก

https://masii.co.th/

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*